Vana Võromaa

Vana Võromaa on piirkond, kus räägitakse võro kiilt. Vana Võromaa koosneb kaheksast ajaloolisest kihelkonnast: Harglõ, Karula, Urvastõ, Kanepi, Põlva, Räpinä, Vahtsõliina ja Rõugõ.

Vana Võromaa kaart

Võro kiil on Eesti suurim paikkondlik keel. 2013. aasta rahvaloenduse andmetel 74 499 kõnelejat.

Kirjanik Aapo Ilves on kirjutanud sellised laulusõnad:

Kaegõ perrä,
ku illos om tan ellä’:
Võromaa
mi mõtsu, mäkiga.
Veere pääl,
olla’ tan om hää!
Uma kiil
ja midägi om viil…