Küsi lisaks!

Kui Sul on küsimusi või tahad nõu, abi ja keeleõppe materjale saada, siis võta ühendust omakandi keelega tegeleva asutusega.

Vana Võromaa, võro kiil

Võro Instituut http://www.wi.ee

Setomaa, seto kiil

Setomaa Valdade Liit http://www.setomaa.ee
Seto Instituut http://www.setoinstituut.ee

Mulgimaa, mulgi kiil

Mulgi Kultuuri instituut http://mulgikultuur.ee

Kihnu, kihnu kiel

Kihnu kultuuriruum http://www.kultuuriruum.ee