Korduma kippuvad küsimused

Miks tasub lapsega mitmes keeles suhelda?

• Enamik inimesi maailmas räägib rohkem kui üht keelt. Iga järgneva keele omandamine on eelnevast lihtsam. Nii omakandi kui eesti kirjakeele oskamine aitab lapsel edaspidi lihtsamalt ka teisi keeli omandada.
• Paljudes peredes Euroopas räägitakse rohkem kui üht keelt ja antakse sel viisil lastele edasi parim osa mitmest keelest ja kultuurist.
• Teadlased on välja selgitanud, et mitme keele õppimine arendab lapse keelelist loovust ja andekust. Mitut keelt oskava lapse mõtlemine on paindlikum kui üht keelt kõneleval lapsel, seetõttu annab mitme keele mõistmine lapsele edaspidisekseluks parema ettevalmistuse.

Millal peaks alustama lapsega omakandi keele rääkimist?

• Omakandi keelt peaks hakkama lapsega rääkima kohe pärast tema sündimist.
• Mida varem Su laps omakandi keelt kuulma hakkab, seda kiiremini saab ta selle selgeks, sest iga uue oskuse omandamine on noores eas kergem.
• Pea meeles, et mida rohkem laps omakandi keelt kuuleb, seda paremini ta selle omandab ja seda kasutab.
•Omakandi keelt võid lapsega rääkida igapäevatööde juures, see ei nõua aega ega raha.

Kas on õige, et omakandi keele rääkimine takistab eesti keele omandamist?

• Vastupidi! Laps saab mõlemad keeled paremini selgeks, kui ta õpib eesti ja omakandi keele vahel vahet tegema ja saab aru, et tegemist on erinevate keeltega.
• Laps kuuleb eesti keelt nii raadiost, televiisorist kui mängukaaslastelt ja teistelt ümbritsevatelt inimestelt. Seega pole põhjust karta, et laps eesti keelt selgeks ei saa ning seetõttu elus halvemini toime tuleb.
• Lapse võime on keelte õppimisel piiramatu – maailmas leidub kultuure, kus tihti osatakse väga noorelt juba kolme või enamat keelt.

Kas laps satub mitme keele tõttu segadusse?

• Kahe keele omavahel segiajamine on algul täiesti normaalne.
• Laps hakkab erinevate keelte vahel üsna ruttu vahet tegema. Juba kaheaastaselt hakkab Su laps aru saama, millist keelt keegi kodus räägib. Kolme-neljaaastaselt saab laps mõlemas keeles suhtlemisega väga hästi hakkama. Mitut keelt kasutav laps üllatab Sind oma taiplikkuse ja võimetega kasutada erinevat keelt vastavalt olukorrale ja vajadusele.
• Tulemus on seda parem, mida järjekindlamalt omakandi keelt kasutatakse. Kõige parem, kui mõlemad vanemad või vähemalt üks neist räägib lapsega ainult omakandi keelt.

Mida teha, kui sa ei oska omakandi keelt?

• Kui keegi pereliikmetest räägib omakandi keelt, on Su lapsel juba lapsepõlves võimalus seda kasutada. Kui Sa ise või Su abikaasa/elukaaslane omakandi keelt ei räägi, võtke appi keelt oskavad vanavanemad, naabrid, sõbrad ja sugulased.
• Lapsega suheldes kasutavad täiskasvanud väga lihtsat keelt, seepärast on Sinulgi kerge koos lapsega omakandi keel ära õppida. Just nüüd on parim aeg suhelda vanavanematega omakandi keeles ning õppida koos lapsega omakandi keel selgeks.
• Ära kohku, kui raamatust loetud omakandi keel erineb sellest, mida ise räägid või oma kodukohas kuuled. Kõige õigem omakandi keel Sinu jaoks on see, mida rääkisid Su esivanemad, mida räägitakse Sinu kodukohas.

Millest alustada lapsele omakandi keele õpetamist?

• Palu keelt oskavatel vanavanematel lastega ainult omakandi keelt rääkida. Julgusta ka sõpru ja sugulasi nii kodus kui väljaspool kodu lastega omakandi keelt rääkima.
• Kuula koos lapsega nii tihti kui võimalik omakeelseid helikassette ja -plaate, lugege koos omakeelseid raamatuid. Võimalusel jälgige omakandikeelseid raadio- ja TV-saateid.
• Loo lastele võimalus omakandi keele kuulmiseks ja rääkimiseks väljaspool kodu.
• Paljudes koolides on alates algklassidest võimalik osaleda omakandi keele tundides. See annab Sinu lapsele lisaks keeleoskusele ka teadmisi meie kohalikust kultuurist, loob seoseid kodukohaga ning aitab väärtustada esivanemate pärandit.

Küsimused ja vastused on koostatud Võru instituudi voldiku põhjal http://www.wi.ee/img/picture/latsega.pdf